Peasant Autonomy
         Archive          
             Englisch     go to the next page

OVER ONS


for bigger picture click on this photo

(Photo: Juan Salmoral)

Antalya, Turkey.

Een boerengeschiedenis - leven en strijd van kleine boeren in romans en films – wereldwijd is een project van Peasant Autonomy. Het startte in 2015 en was klaar in 2020. De verhalen zijn geschreven door Jan Paul Smit, geïnspireerd door het boek of de speelfilm zoals vermeld in 'Bron', onderaan ieder verhaal. Het zijn geen citaten of fragmenten, maar Smits eigen interpretatie in zijn eigen woorden.

Onze speciale dank gaat uit naar Marcia Tiede en Margaret Weidner voor het corrigeren van de Engelse teksten en naar Jules Pretty voor zijn aanmoediging.

Over de schrijver
Jan Paul Smit (1951) is een Nederlandse milieu- en landbouw-journalist. Hij publiceerde artikelen in onder andere De Kleine Aarde en Milieudefensie. Ook schreef hij verschillende boeken, zoals De armoedige levensvisie van het rijke Westen, een boek van en over de Indiase natuurwetenschapper, milieuactiviste en feministe Vandana Shiva. En: Duistere Machten – het boerenbestaan, de wereld, ons eten bedreigd – bijvoorbeeld Cargill. Hij reisde veel door het platteland van India en maakte samen met Paul Enkelaar de televisie-documentaire Moeder Aarde – een nieuwe toekomst voor kleine boeren.

Over de foto's
De foto's bij de verhalen zijn geen illustraties van de verhalen. Maar zij tonen het landschap waar het verhaal zich afspeelt. Het zijn Creative Commons (CC) foto's van www.flickr.com. Wij houden ons aan de CC-regels en publiceren foto's uitsluitend als de fotograaf daarvoor toestemming heeft gegeven. Neem voor correcties en aanvullingen alsjeblieft contact met ons op.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de verhalen berust bij Jan Paul Smit. Je kunt (gedeelten van) de verhalen gratis overnemen, vertalen en verspreiden mits:

      1. je Peasant Autonomy – Een boerengeschiedenis vermeldt als bron,
      2. je geen veranderingen aanbrengt,
      3. je ons een kopie mailt,
      4. je een link geeft naar het betreffende verhaal, als je op een website publiceert,
      5. de tekst geen commercieel doel heeft.

Je kunt ook (gedeelten van) de webboek-map downloaden en op je eigen website plaatsen, maar uitsluitend op dezelfde, hierboven genoemde, voorwaarden.

Voor het auteursrecht van de foto's zie de photo credit pagina van de betreffende foto. Klik daarvoor op de naam van de fotograaf onder de foto.

Privacy
Een boerengeschiedenis plaatst geen cookies, trackers of wat dan ook.

Contact
peasantautonomy@gmail.com

Zie ook:
= About us van Peasant Autonomy - Archive
= Vragen aan de schrijver
= Reacties