Peasant Autonomy
         Archive          
go to the previous page     English     ga naar de volgende pagina
Verhaal 68

Zuidoost-Nigeria – de twintiger jaren van de vorige eeuw

De hogepriester staat alleen


for bigger picture click on this photo

(Foto: Crashdburnd)

Zuidoost-Nigeria.

Wat moet de hogepriester van Ulu doen? Voor Ezeulu van het dorp Umuaro is dat geen moeilijke vraag. Hij is de opperpriester van Ulu, en hij weet wat hem te doen staat. Hij heeft simpelweg te doen wat Ulu van hem vraagt. Niks meer en niks minder. Hij is 'een pijl op de boog van god', zoals de Igbo zeggen. En als opperpriester dient hij zijn volk voor te gaan, hen de weg te wijzen – ook al begrijpt niemand hem en staat hij helemaal alleen.

Ezeulu heeft zijn zoon Oduche naar de christenen gestuurd. 'Om mijn oog en oor te zijn', zoals hij hem uitgelegd heeft. Hij wil precies weten hoe de blanken denken, hoe zij zich organiseren en wat hun nieuwe plannen zijn. Op deze manier is het misschien mogelijk zo te manoeuvreren dat er nog een stukje van de zelfstandigheid van Umuaro bewaard blijft. Want de tijden zijn veranderd. De blanken zijn nu de baas. Van jaar tot jaar versterken zij hun greep op de dorpen.
Het wordt Ezeulu niet in dank afgenomen. De traditionelen verdenken hem ervan een wit voetje te willen halen bij de blanken.


for bigger picture click on this photo

(Foto: Mad African)

Zuidoost-Nigeria.

De voorganger van de christelijke kerk in Umuaro is Mr. Goodcountry. Hij is een Afrikaan uit een ander gedeelte van Nigeria. Hij stookt het vuurtje flink op tussen de dorpelingen die aan de kant staan van Ezeulu, de traditionelen die van geen wijken willen weten en degenen die zich bij de christenen hebben aangesloten. Zij hebben hun traditionele god Ulu al de rug toegekeerd.

Ulu geeft zich niet gemakkelijk gewonnen. Bij monde van zijn hogepriester weigert hij het begin van de oogst af te kondigen. De yams rotten weg in de grond. Een hongersnood dient zich aan. De mensen van Umuaro zijn wanhopig. Ze zijn woedend op Ezeulu. Massaal lopen zij over naar de christenen. Goodcountry belooft hen dat zijn god hen zal beschermen tegen de toorn van Ulu. Ezeulu staat alleen.

_______________________

Bron
In Pijl van God (1964) beschrijft de Nigeriaanse auteur Chinua Achebe zorgvuldig en met veel sympathie het dorpsleven in het land van de Igbo. Hij concentreert zich op de spanningen tussen degenen die kost wat kost willen vasthouden aan hun traditionele gebruiken en degenen die zich gedachteloos willen aansluiten bij de blanken.Ga naar:
= de volgende pagina:
De cavalerie-eenheid keert om - een dorp in het noorden van Italië – 1920 (2), verhaal 69.
= de Inhoudsopgave, verhaal 68.